lvenetltru
E-mail: info@geo-it.lv
E-mail: outsourcing@geo-it.lv
 

Ilgtspējīga attīstība

Īss paskaidrojuma teksts: Mēs izanalizēsim katru gadījumu un palīdzēsim ieviest Aprites Ekonomikai atbilstošu praksi. Ūdenstilpju pārraudzības kvalitātes vadlīniju izstrāde Latvijas / Krievijas LIFE pārrobežu projekta ietvaros. Smago metālu un naftas produktu piesārņojuma izvērtējums un rekultivācijas darbu plānošana

Atstāt komentāru

atpakaļ uz augšu