lvenetltru
E-mail: info@geo-it.lv
E-mail: outsourcing@geo-it.lv
 

Mūsu uzņēmums piedāvā sagatavot informāciju par Jums interesējošiem jautājumiem attiecībā uz ģeoloģisko un hidroģeoloģisko situāciju objektos, kā arī noorganizēt izpētes darbu organizāciju.

geologiski hidro