lvenetltru
E-mail: info@geo-it.lv
E-mail: outsourcing@geo-it.lv
 

Tulkojam un korektējam zinātniskās publikācijas un nozaru literatūru, sagatavojam tulkojumus tehniskajām atskaitēm vides un ģeoloģisko izstrādņu jomās.

zinatniski tehniski

Atkritumu pārvaldība: