lvenetltru
  juris@geo-it.lv
  outsourcing@geo-it.lv
  +371 28469044

Tulkojam un korektējam zinātniskās publikācijas un nozaru literatūru, sagatavojam tulkojumus tehniskajām atskaitēm vides un ģeoloģisko izstrādņu jomās.

zinatniski tehniski