lvenetltru
  juris@geo-it.lv
  outsourcing@geo-it.lv
  +371 28469044

Mūsu uzņēmums piedāvā sagatavot informāciju par Jums interesējošiem jautājumiem attiecībā uz ģeoloģisko un hidroģeoloģisko situāciju objektos, kā arī noorganizēt izpētes darbu organizāciju.

geologiski hidro