lvenetltru
  juris@geo-it.lv
  outsourcing@geo-it.lv
  +371 28469044

Ilgtspējīga attīstība

Īss paskaidrojuma teksts: Mēs izanalizēsim katru gadījumu un palīdzēsim ieviest Aprites Ekonomikai atbilstošu praksi. Ūdenstilpju pārraudzības kvalitātes vadlīniju izstrāde Latvijas / Krievijas LIFE pārrobežu projekta ietvaros. Smago metālu un naftas produktu piesārņojuma izvērtējums un rekultivācijas darbu plānošana

Atstāt komentāru

atpakaļ uz augšu